Eesti
English
Uudised »

Kaitseminister Luik ÜROs: rahuvalvajaid ohustavad küberründed

29.03.2018

Eesti kaitseminister Jüri Luik kohtus täna, 29. märtsil New Yorgis ÜRO rahuvalveküsimuste asepeasekretäri Jean-Pierre Lacroix’ga, ÜRO poliitikaküsimuste abipeasekretäri Miroslav Jenča’ga ning osales ÜRO rahuvalvesse suurimate panustajate riikidega toimunud kohtumisel.

Kohtumisel ÜRO rahuvalvesse suurimate panustajate riikidega arutas minister Luik ÜRO rahuvalve operatsioonide läbiviimise sõlmprobleeme ning tutvustas Eesti eesmärke ÜRO Julgeolekunõukogu mittealaliseks liikmeks kandideerimisel.
 
Luige sõnul oleks Julgeolekunõukogu mittealalise liikmena Eesti üks eesmärke panna rohkem rõhku kriisiennetusele ÜRO poolt, mis säästaks ressursse ja inimelusid.
 
Samuti tõi Luik välja, et rahuvalvemissioonide läbiviimisel on oluline anda missiooni juhtidele selged sõjalised jõukasutamisreeglid, mis kaitsevad järjest keerulisemas julgeolekuolukorras ÜRO sinikiivreid ja võimaldavad kaitsta ka kohalikke tsiviilelanikke.

Luik rõhutas vajadust kasutada ulatuslikumalt innovaatilisi lahendusi rahu ja julgeoleku tagamisel.  "Tänasel päeval on rahvusvahelised operatsioonid küberrünnete poolt haavatavad, ka ÜRO kontekstis peame selleks paremini ette valmistuma," lausus ta.

Kohtumistel ÜRO rahuvalveküsimuste asepeasekretäri Jean-Pierre Lacroix’ ning poliitikaküsimuste abipeasekretäri Miroslav Jenča’ga rõhutati ühiselt vajadust pöörata suuremat tähelepanu ÜRO rahuvalvajate julgeoleku tagamisele operatsioonidel.

Kohtumistel oli kõne all ka ÜRO rahuvalve reform ja edasised sammud bürokraatia vähendamiseks ning suurema vastutuse delegeerimine missioonijuhtidele kriisipiirkondades.
 

TopBack

© EV Alaline Esindus ÜRO juures 3 Dag Hammarskjöld Plaza, 305 East 47th Street, 6th Floor, New York, N.Y. 10017, tel. (1 212) 883 06 40,
e-mail: Mission.NewYork@mfa.ee